Naturvetenskaprankingen

Naturvetenskapliga utbildningar finns i någon mening och utsträckning vid många lärosäten men här och var sparsamt representerad. I rankingen av naturvetenskapliga utbildningar har därför bara lärosäten med minst 200 helårsstudenter inom det naturvetenskapliga området tagits med i jämförelsen. Även i den resterande delen varierar antalet helårsstudenter från mer än 2 000 (ex. Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholm) till lägre än 400 (ex. KTH).
Totalt har 16 lärosäten undersökts i NatRankingen.

Här hittar du två tabeller som visar lärosätenas placering i NatRankingen. Det kan dock vara mer intressant att titta på hur lärosätena placerar sig under något av de sex kriterierna.

I den andra tabellen ser du hur lärosätena grupperar sig på rankingskalan, det vill säga i vilken grupp över eller under mittpunkten 0 på skalan de olika lärosätena placerar sig. Detta är intressant utifrån att skillnaderna mellan de första topp-tre ofta är försumbara, medan skillnaderna mellan gruppen i toppen och gruppen i botten kan vara desto större.

Teknikrankingen

I Teknikrankingen ingår alla lärosäten med examensrätt för civilingenjörsutbildning och/eller högskoleingenjörsutbildning. Utbildningsprofilerna skiljer sig dock betydligt mellan de rankade lärosätena. Man kan tala om två kategorier: De lärosäten som utbildar både civilingenjörer och högskoleingenjörer och de lärosäten som endast utbildar högskoleingenjörer.

Lärosäten som inte har vare sig civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning har inte tagits med i rankingen även om de har viss verksamhet inom det tekniska området.
Totalt har 22 lärosäten undersökts i teknikrankingen.

Här hittar du två tabeller som visar lärosätenas placering i Teknikrankingen. Det kan dock vara mer intressant att titta på hur lärosätena placerar sig under något av de sex kriterierna.

I den andra tabellen ser du hur lärosätena grupperar sig på rankingskalan, det vill säga i vilken grupp över eller under mittpunkten 0 på skalan de olika lärosätena placerar sig. Detta är intressant utifrån att skillnaderna mellan de första topp-tre ofta är försumbara, medan skillnaderna mellan gruppen i toppen och gruppen i botten kan vara desto större.